Petri Friman

Kalastuslain uudistaminen kalastajien huijaus

Hallitus uudistaa kalastuslakia monin tavoin. Monet uudistuksista ovat myönteisiä ja kannatettavia, mutta valitettavasti kalastuslain uudistus rikkoo räikeällä tavalla perustuslain ”6§ Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa asettaa eri asemaan kielen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Perustuslain edessä jokaisella Suomalaisella on samat perustuslailliset oikeudet ja velvollisuudet. Tämän johdosta eduskunnalla ei ole edellytyksiä hyväksyä lakia, jossa yhdelle kielelliselle väestönryhmälle annetaan laajemmat kalastusoikeudet kuin muille kielellisille ryhmille.

Uuden kalastuslain mukaan Ely-keskuksille siirtyy merkittävästi muuta päätäntävaltaa, kuten mahdollisuus myöntää lupia ammattikalastajille kun aikaisemmin luvat on myöntäneet vesialueen omistajat. Tämän johdosta vesialueen omistaja menettää päätäntävaltaa vesistöön jota on tähän asti hallinnoinut. Vesialueen omistaja joutuu jännityksellä odottamaan Ely-keskuksen kanssa alkavaa yhteistyötä. Uudessa kalastuslaissa puhutaan luonnollisesta kalojen lisääntymisestä eri yhteyksissä, joten on todennäköistä että hyvissäkin kalavesissä tulee eriasteisia kalastusrajoituksia uuden lain astuttua voimaan.

Huolestuttavana on pidettävä uuden kalastuslain kohtaa ”Kalavarojen käytön ja hoidon uusi suunnittelujärjestelmä pohjautuu kalatalousalueiden suunnitelmiin, jotka on tarkoitus laatia yhteistyössä alueen kalastusoikeuden haltijoiden, kaupallisten kalastajien ja vapaa-ajankalastajien sekä ympäristöjärjestöjen kanssa.”. Ympäristöjärjestöjen mielivaltainen toiminta saattaa vaarantaa kalastuksen eri vesistöissä. Metsähallitus on oikea organisaatio hoitamaan tämänkaltaisia kokonaisuuksia. Vallan siirtäminen Ely-keskuksille vaarantaa harraste- ja ammattikalastajain mahdollisuuden saada harjoittaa heille niin mielekästä ja perinteikästä harrastusta tai ammattia. Ely-keskuksille tulisi merkittävää julkista valtaa, jolla he voisivat päättää mahdollisista kalastusrajoituksista eri vesialueilla.

Petri Friman

Laihia

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat